Arbeidstafel

       
W E R K J A A R   2 0 2 1  
 
Januari 2021   
   vrijdag 29 CO1 Digitaal bouwstuk HG
       
Februair 2021   
   vrijdag 12 CO1  Digitaal bouwstuk EG
   vrijdag 26 CO1  Digitaal bouwstuk KK 
       
Maart 2021   
   vrijdag 12 OL1 Aanname, afhankelijk van Corona-beperkingen
   vrijdag 26 CO2 Gezellenbouwstuk, afhankelijk van Corona-beperkingen
       
April 2021   
   dinsdag 06 St Studieavond Mm, Gezz en Ll, reël of digitaal
   vrijdag 16 OL1 Aanname, afhankelijk van Corona-beperkingen
       
Mei 2021   
   dinsdag 04 St Studieavond Mm, Gezz en Ll, reël of digitaal
   vrijdag 14 OL3 Verheffing van een Gezel, afhankelijk van Corona-beperkingen
   vrijdag 28 CO1 Algemene Ledenvergadering, reël of digitaal
       
Juni 2021   
   dinsdag 01 St Studieavond Mm, Gezz en Ll, reël of digitaal 
   vrijdag 11 CO1 Bouwstuk KL, afhankelijk van Corona-beperkingen
   vrijdag 25 OL1 Zomer Sint Jan, afhankelijk van Corona-beperkingen
       

Indien afwijkend email-adres gewenst i.v.m. digitale bijeenkomst:  nieuw adres aanmelden bij: boghos.tekeyan@vluchtelingaanzet.nl

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking witte strik, in Forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.