Arbeidstafel

       
November 2021
  vrijdag  12 CO1 Algemene Leden Vergadering (ALV)
  vrijdag 26  OL3 Verheffing van een broeder geen bijeenkomst
      deze verheffing vindt plaats op 28 januari 2022

Onderstaande bijeenkomsten onder voorbehoud wegens COVID maatregelen 

(in afwachting persconferentie gepland 3 december)

December 2021
  vrijdag  10 OL1 Inwijding
  vrijdag  17 OL1 Winter Sint Jan
 
W E R K J A A R   2 0 2 1 - 2 0 2 2    
Januari 2022
  vrijdag 14 CO1 Nieuwjaarsborrle met partners
  vrijdag 28 OL3 Verheffing van een broeder
       
Februari 2022
  vrijdag 11 CO1 (n.t.b.)
  vrijdag 25 OL1 (n.t.b.)
       
 

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking witte strik, in Forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.