Arbeidstafel

       
werkjaar  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
       
September 2022      
  zaterdag 03 BBQ Barbecue van de loge
  woensdag 07 Bestuur Bestuursvergadering in Logegebouw
  vrijdag 09 OL1 Opening Werkjaar
  zondag 11 Open dag van de Vrijmetselarij (logegebouw)
  vrijdag 23 CO1 Bouwstuk + Meestervergadering
       
 Oktober 2022      
  woensdag  05 Bestuur Bestuursvergadering in Logegebouw
  vrijdag    14 CO1  ALV + Bouwstuk
  vrijdag  28 CO1 Leerlingbouwstuk + Mr-vergadering
       
November 2022      
  woensdag 02 Bestuur Bestuursvergadering in Logegebouw
  vrijdag 11 CO1 Bouwstuk
  vrijdag 25 OL2 Bevordering van een Leerling
       
December 2022      
  woensdag 07 Bestuur Bestuursvergadering
  vrijdag  09 OL1 Aanname
  vrijdag 16 OL1 Winter Sint Jan
       
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking met witte strik, in forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.