Arbeidstafel

       
W E R K J A A R   2 0 2 0   
Zomer 2020    

Barbecue vervalt

Klusdag in afgeslankte vorm               

    
W E R K J A A R   2 0 2 0 - 2 0 2 1   
       
September 2020      
   vrijdag 25  OL1 Opening Werkjaar
       
Oktober 2020      
   vrijdag  23 OL1 Rouwloge
       
November 2020      
   vrijdag  13 CO1 Algemene Ledenvergadering
   vrijdag  27 OL2 Bevordering van een Br.'. 
       
December 2020      
   vrijdag 18  OL1   Winter Sint Jan
       

Plaats van alle bijeenkomsten zal t.z.t. nader bekend worden gemaakt, i.e.g. coronaproef

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking witte strik, in Forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.