Arbeidstafel

       
W E R K J A A R   2 0 2 1 - 2 0 2 2   deel 1  
September 2021
  vrijdag 10 OL1 Opening Werkjaar (incl. Mr.'. vergadering)
  vrijdag 24 OL1 Rouwloge broeder Martien de Raad
       
Oktober 2021
  vrijdag 08 OL1 Inwijding (nieuw rituaal)
  vrijdag 22 CO1 Bouwstuk "De Tempel van Salomo - feit of fictie?"
  vrijdag 29 CO2 Bouwstuk van een Gezel
       
November 2021
  vrijdag  12 CO1 Ledenvergadering
  vrijdag 26  OL3 Verheffing van een Broeder
       
December 2021
  vrijdag  10 OL1 Inwijding
  vrijdag  17 OL1 Winter Sint Jan
 
A L L E S   A F H A N K E L I J K   V A N   D E   M O G E L I J K E   C O V I D - B E P E R K I N G E N
 
W E R K J A A R   2 0 2 1 - 2 0 2 2     deel 2
Januari 2022
  vrijdag 14 CO1 Comparitie (n.t.b.)
  vrijdag 28 OL1 Inwijding (n.t.b.)
       
Februari 2022
  vrijdag 11 CO1 Comparitie (n.t.b.)
  vrijdag 25 OL1 Inwijding (n.t.b.)
       
A L L E S   A F H A N K E L I J K   V A N   D E   M O G E L I J K E   C O V I D - B E P E R K I N G E N   

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking witte strik, in Forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.