Arbeidstafel

werkjaar  2 0 2 3
     
       
September 2023      
 vrijdag 22 CO2 Gezellenbouwstuk + Mr.'.-vergadering
 vrijdag 29 CO3 Comparitie
       
Oktober 2023      
 maandag 09 St Leerlinginstructie
 vrijdag  13 CO1 ALV + Comparitie
 vrijdag 27 OL1 Inwijding, in forma
       
November 2023      
 vrijdag 10 CO1 Leerlingenbouwstuk + Mr.'.-vergadering
 maandag 13 St Leerlinginstructie
 vrijdag 24 OL3 Verheffing, in forma
       
December 2023      
 vrijdag 08 CO2 Gezellenbouwstuk + Mr.'.-vergadering
 maandag 11 St Leerlinginstructie
 vrijdag 22 OL1 Winter Sint Jan, in forma
       
Januari 2024      
 maandag 08 St Leerlinginstructie
 vrijdag 12 CO1 Leerlingenbouwstuk + Mr.'.-vergadering
 vrijdag  26 OL2 Bevordering, in forma
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking met witte strik, in forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst / Instructie

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl

Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.