Arbeidstafel

       
W E R K J A A R   2 0 2 0   
September 2020      
   vrijdag 25  OL1 Opening Werkjaar
       
Oktober 2020      Wegens corona thans geen bijeenkomsten
   vrijdag  23 OL1 Rouwloge voor Broeder Martien de Raad
       
November 2020      
   vrijdag  13 CO1 Algemene Ledenvergadering
   vrijdag  27 OL2 Bevordering van een Broeder 
       
December 2020      
   vrijdag 18  OL1   Winter Sint Jan
       

Aanmelden per email: Bijeenkomsten vinden plaats in Het Witte Kerkje, Voorstad Sint Jacob 72, 6041 LN Roermond

  • Het Witte Kerkje is in de horeca verplicht, bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

  • Bij de ingang van het kerkje komt een registratieformulier te liggen incl. de vragen voor de gezondheidscheck.

  •   Vraag of de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck naar huis te gaan.
  •   Gasten registreren zich op vrijwillige basis.
  •   Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  •   Als gasten geen contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd.
  •   Als de gegevens met toestemming van de gast worden genoteerd, zullen die voorlopig 14 dagen moeten worden bewaard voor het bron- en contactonderzoek.

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking witte strik, in Forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.